OPŁATY

1. Uczeń będzie mógł uczęszczać do szkoły tylko po uiszczeniu pierwszej raty opłat za bieżący rok szkolny w wyznaczonym terminie oraz po uregulowaniu opłat zaległych.

 

 

2. Opłata powinna być dokonana przez konto rodziców/opiekunów na Parentmail.
Wyjątkowo będzie przyjmowana gotówka.

 

3. Wysokość opłat:
£280 za jedno dziecko
£390 za dwoje lub więcej dzieci

 

4. Opłaty będzie można dokonać wpłacając całą sumę lub w płacąc w trzech ratach.
– pierwsza do 31 lipca przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego
– druga do 31 października danego roku szkolnego
– trzecia do końca lutego danego roku szkolnego

 

5. W wypadku całkowitej, jednorazowej opłaty za szkołę, gdy uczeń przerwie naukę w ciągu roku szkolnego, część opłat zostanie rodzicom zwrócona. Aby otrzymać zwrot opłaty rodzice powinni napisać podanie do dyrektora szkoły.

Wysokość zwrotów jest następująca:
– 50% jeśli uczeń przerywa naukę w 1 trymestrze
– 25% jeśli uczeń przerywa naukę w 2 trymestrze
– 0% jeśli uczeń przerywa naukę w 3 trymestrze

 

Jeśli opłata będzie dokonana na raty nie jest przewidywany jej zwrot.

 

6. Szkoła zastrzega sobie prawo wyciągnięcia konsekwencji administracyjnych w wypadku, gdy mimo przypomnień, opłata za szkołę nie zostanie uiszczona.

 

7. Szkoła zastrzega sobie prawo, po trzykrotnym przypomnieniu o niedokonaniu opłat i telefonie do rodziców/opiekunów, skreślenia dziecka z listy uczniów.

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera