Legitymacja szkolna

Szanowni Państwo,

 

 

Rozpoczynamy składanie wniosków o legitymacje szkolne. Przez trzy soboty będziemy przyjmowali od Państwa wnioski o wydanie / przedłużenie legitymacji. 

 

Wniosek należy pobrać ze strony Wydziału Konsularnego,

 

https://londyn.msz.gov.pl/pl/informacje konsularne/legitymacje/

 

wypełnić czytelnie i oddać w sekretariacie szkoły w soboty: 15/02/2020, 22/02/2020 lub 07/03/2020.

 

Przypominamy, że rodzice mogą sami ubiegać się o wydanie legitymacji w konsulacie, po potwierdzeniu przez szkole, że dziecko jest jej uczniem. 

Do wniosku o przedłużenie legitymacji należy dołączyć legitymacje.

 

Wnioski powinny być wypełnione poprawnie i czytelnie, bo pomyłki mogą spowodować odmowę wydania legitymacji.

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera