Dotacja ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego:
Szkoła polska.
Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii

w regionach West Midlands i East w latach 2022-2023
Kwota dotacji:
59 425,00zł w 2022r.
59 425,00zł w 2023r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 471 551,70 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych
poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu 
pomieszczeń,
wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych
kosztów funkcjonowania.

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera