Informacja dla rodziców dzieci klas 3 Polskiej Szkoły Sobotniej  przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dla rodziców dzieci klas 3 Polskiej Szkoły Sobotniej  przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2020/2021

  

Drodzy Rodzice,

 

Podczas 2 sobotnich zajęć (28 listopada, 12 grudnia) pobrane zostaną miary dzieci wymagane do uszycia strojów komunijnych na podstawie wypełnionej i zwróconej podpisanej poniższej zgody. 

Składając zamówienie na ubiór komunijny w grudniu 2020 r. nasza grupa otrzyma rabat w wysokości pomniejszonej ceny wyjściowej alby/sukienki o 15 zł od każdej sztuki.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy również o dokonanie wpłat na poniższe konto bankowe jako zaliczka nr 1 na poczet stroju komunijnego oraz dalszych kosztów organizacyjnych w wysokości 60 GBP, do 19 grudnia 2020 r.:

Agnieszka Latuszynska 93215814 sort code: 20-48-08

W tytule wpisując rata1-imię-nazwisko (dziecka)

 

Do 19 grudnia czekamy również na Państwa opinie (wysłane na adres: komunia21coventry@gmail.com) dotyczące wyboru stroju komunijnego spośród poniższych modeli dla dziewczynki i chłopca:

 

Dziewczynka:   

SP53A (złota nitka); 

https://www.komunijne.impressja.pl/pl/sp-53a-9947

AP04 (złota nitka);  

https://www.komunijne.impressja.pl/pl/ap-04-9934

Chłopiec:           

AP07A (złota nitka); 

https://www.komunijne.impressja.pl/pl/ap-07a-9936

KP32 (złota nitka);    

https://www.komunijne.impressja.pl/pl/kp-32-9918

 

Stroje komunijne zamawiane będą z polskiego sklepu Impresja www.komunijne.impressja.pl 

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego złożenia u księdza Proboszcza deklaracji o przystąpieniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii (na przykład bezpośrednio po zakończonej lekcji religii).  Zaplanowanie wysokości budżetu, w tym kosztu fotografa, wystroju kościoła, jest uzależnione od zadeklarowanej liczby dzieci komunijnych.

 

Dziękujemy za współpracę.

Komitet komunijny

 

 

 

Zgoda na dokonanie pomiarów

 

 

Wyrażam zgodę na dokonanie pomiarów /imię i nazwisko dziecka/ ……………………………………  potrzebnych do uszycia stroju komunijnego.

 

                                                                           

…….………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica

 

 

–> Informacja dla rodziców <– do pobrania i druku 

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera