HISTORIA

O nauczaniu języka polskiego w Coventry można już mówić od roku 1949, gdy w domu Państwa Hardych zbierała się grupka dzieci w wieku 7-12 lat, by przy pomocy proboszcza parafii ks. Kanonika Narcyza Turulskiego poznawać nasz język ojczysty, religię i historię. Wkrótce jednak rodziny porozjeżdżały się w poszukiwaniu pracy, a wraz z nimi ich dzieci. Szkoła wygasła.

 

Jednak już od roku 1953 Ks. Celestyn Sowiński wraz z Henrykiem Cerowskim zbierał dzieci w sobotnie popołudnia w domu parafialnym przy Gulson Road i uczył je religii i języka polskiego.

 

Były dwie klasy i dwóch nauczycieli: ks. proboszcz i ja- wspomina Henryk Cerowski- Uczyliśmy czytania i pisania po polsku oraz religii – modlitw i opowiadań ze Starego Testamentu. Naszym celem było, aby każde dziecko uczestniczyło aktywnie w lekcjach i na każdej coś przeczytało i napisało. Chcieliśmy nauczyć ich jak najwięcej, gdyż język to klucz do kultury polskiej, która jest tworem narodu polskiego”.

 

W 1954 roku Ks. Celestyn Sowiński zwołał zebranie przedwojennych kierowników szkół, antoniego Hardego i Tadeusza Łopuszańskiego, a także doświadczonych nauczycieli, Janiny Hardej i Ludwiki Skrzeczkowskiej, gdzie postanowiono,że szkoła musi być odpowiedzialnością całego społeczeństwa, więc jej patronem zostanie Komitet Parafialny. Wybrano Komitet Rodzicielski, na którego czele stanął Alojzy Patalong, a kierownikiem szkoły został Ludwik Skrzeczkowski, który honorowo pełnił tę funkcję przez dwa lata, chociaż zadania dyrektora spełniał już Antoni Hardy.

 

Miejsca nauki zmieniały się w zależności od ilości dzieci i związanych z tym potrzeb.
 
 

                               Miejsce ulokowania Polskiej Szkoły Sobotniej

 

Lata

Lokum Szkoły

1953-54

Dom Parafialny

177 Gulson Road

1954-55

Klub SPK

Whitefriars Lane

1955-68

Priory Secondary Modern Mixed School

Wheatley Street

1968-78

South Street School

Little South Street

1978-99

Sidney Stringer Comprehensive School

Cox Street

1999-

Bishop Ullathorne Catholic School

Leasowe’s Avenue

Źródło: Roczne Sprawozdania Kierowników Szkoły i Prezesów Komitetu Rodzicielskiego

 

 
 

Kierownictwo Polskiej Szkoły Sobotniej

 

Lata

Kierownicy Szkoły

1954-55

Ludwik Skrzeczkowski

1955-76

Antoni Hardy

1976-88

Feliks Chustecki

1988-2003

Włodzimierz Rutkowski

2003-

Hanna Marzańska

Źródło: Roczne Sprawozdania Kierowników Szkoły i Prezesów Komitetu Rodzicielskiego

 
 

 

Kierownictwo Antoniego Hardego 1955 -1976

Antoni Hardy jako doświadczony nauczyciel i kierownik z entuzjazmem i wielką charyzmą prowadził Polską Szkołę w Coventry. Na jego działalność przypadła Akademia z okazji 100-lecia śmierci Adama Mickiewicza, poświęcenie polskiego kościoła w 1961 roku, akademia z okazji setnej rocznicy Powstania styczniowego w 1963 roku, milenijne obchody z okazji 1000-lecia Chrztu Polski, a także jubileusz z okazji 20-lecia szkoły. Największym jednak osiągnięciem Antoniego Hardego były pierwsze zdane egzaminy uczniów: GCSE O-level w 1965 roku i GCSE A – level w 1969 roku. „Polacy nie wierzyli, że okres pobytu na obczyźnie będzie długi, bo nie wierzono, że niesprawiedliwy podział Europy będzie trwał przez pół wieku. Jednak coraz liczniejszą grupę dzieci trzeba było uczyć języka polskiego, utrzymywać tradycje, obchody świąt i rocznic. (…) Pomocą w tym wszystkim stał się dom państwa Hardych”.

 

Kierownictwo Feliksa Chusteckiego 1976 – 1988

W tym okresie następuje okres stabilizacji. Polacy uświadamiają sobie, że powrót do Polski nie nastąpi i trzeba się zadomowić w wielkiej Brytanii.

Pierwszą zasługą nowego kierownika jest zdobycie nowego locum dla wzrastającej liczby dzieci w Sidney Stringer School and Community College. Nasza szkoła jest wtedy jedną z większych w środkowej Anglii, bo liczy 170 dzieci podzielonych na 12 klas.

Na ten czas przypadły obchody 25-lecia szkoły. Najważniejszym jednak wydarzeniem był przyjazd do Coventry Jana Pawła II 30 maja 1982 roku.

W 1986 roku odbyły się ceremonie srebrnego jubileuszu polskiego kościoła z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, a w celu integracji wspólnot etnicznych w 1987 roku zorganizowano Festiwal Szkół Mniejszościowych.

 

Kierownictwo Włodzimierza Rutkowskiego 1988 – 2003

Włodzimierz Rutkowski był związany ze szkołą od 1980 roku, a w latach 1987 – 1988 został wybrany prezesem Komitetu Rodzicielskiego. Jako człowiek, który ukończył studia menadżerskie był dobrym organizatorem i zarządcą. Do szkoły uczęszczało w tym czasie już trzecie pokolenie powojennej emigracji, czyli dzieci urodzone w Anglii. W związku z tym należało zmienić program i dostosować go do dzieci dwujęzycznych. Okres ten charakteryzował się niewielką ilością uczniów w szkole, a to wiązało się ze słabszą kondycją finansową o polepszenie której skutecznie troszczył się Komitet Rodzicielski. Ze wzgledów finansowych szkoła zmieniła lokum na Bishop Ullthorne Catholic School przy Leasowe’s Avenue, gdzie mieści się do dziś.

Wielkim wydarzeniem z tego okresu były obchody czterdziestolecia szkoły w 1993 roku, a także celebracja złotego jubileuszu polskiej parafii w 1999.

 

Kierownictwo Hanny Marzańskiej 2003 –

W momencie, gdy funkcję kierownika objęła Hanna Marzańska, w historii polskiej szkoły rozpoczął się szczególny czas związany z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Otóż fala emigracji polaków za granicę przybrała ogromne rozmiary. Po raz kolejny trzeba było przeorganizować szkołę, zatrudnić wiekszą ilość nauczycieli, wynająć dodatkowe sale i jeszcze bardziej zaangażować rodziców. Ważnym elementem była zmiana systemu nauczania z tego powodu,że wiekszość dzieci urodziła się w kraju i tam rozpoczęła swoją edukację.

Wielkim sukcesem tego okresu było uzyskanie od MGSS, po wieloletnich staraniach, gwarancji opłat dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów państwowych GSCE i A-level. Odciążyło to mocno budżet szkoły.

 

Grono nauczycielskie

Szkoła Polska w Coventry od samego początku ma wsparcie w swojej parafii, rodzicach, a także w pełnych entuzjazmu i zaangażowania nauczycielach. Nie brakuje także byłych wychowanków, którzy chętnie służą pomocą i swoim entuzjazmem.

Na przestrzeni tych ostatnich sześćdziesięciu lat trzeba wspomnieć o nastepujących nauczycielach, którzy poświecili swój czas i wysiłek dla młodego pokolenia:

Maria Bielawska, Janina Brankowska, Maria Bromberg, Henryk Burek, Józefa Bochenek, Małgorzta Bull, Jadwiga Calak, Henryk Cerowski, Antoni Cetkowski, Feliks i Stanisław Chusteccy, Elżbieta Ciepałowicz, Irena Czauderna, Ewa Dochan, Krystyna Dziuba, Teresa Garlicka, Jolanta Green, Irena Haniewicz, Janina Hardy, Antoni Hardy, Halina Jurczak, Elżbieta Jacobs, Janina Kułak, Leokadia Kuncewicz, Matylda Librowska, Stanisław Librowski, Łucja McElvenney, Adam Olinkiewicz, Adam Ostrowski, Janina przesmycka, Stefania Rusin, Teresa i Włodzimierz Rutkowscy,Julia Rutkowska, Janina Salecka, Teresa Halikowska-Smith, Anna Turlej, Bożena Wilson, Janusz Zarzycki, Paweł Żołyński, Barbara Żukowska.

Księża, którzy uczyli: Celestyn Sowiński, L. Czyż, Adam Szczerbiński, T. Poloczek, J. Januszkiewicz, J. Trochim, J. Szczesiak, G. Aleksandrowicz, R. Juszczak, F. Winczowski, A. Ostrowski.

W 1999 roku do szkoły dołączyły: Magdalena Hulme, Anna Jelec i Karolina Soborowski.

Do listy nauczycieli, uczących w polskiej szkole do 2004 roku należy dodać Magdalenę Ciepałowicz, Hannę Marzańską, późniejszą dyrektor szkoły, Marię Meek, Marię Nowak, Violę Paryło, Stefana Paszkowicza, Barbarę Sassano, Agnieszkę Ujmę, Małgorzatę Zienkiewicz-Williams, Sylwię Ziębacz oraz księży Jana Zarębę i Andrzeja Budzyńskiego, kolejnych proboszczów parafii.

 

Od 2004 roku skład nauczycieli uległ zmianie; zwiekszyła się ilość dzieci, a wraz z nią ilość nauczycieli. W tym gronie wymienić należy Katarzynę Anulewicz, Gerdę Bronikowską, Czesława Czempkę, Annę Goldiszewicz, Wiolę Klimczak, Jagodę Kłos, Darię Kołowrocką, Martę Kuciuruba, Renatę Kwiatkowską, Beatę Pelczar, Małgorzatę Pietras, Konrada Rogalę, Beatę Stasińską, Mariolę Studenną, Ewę Szajdę, Annę Szajnowską, Kamilę Ściborską, Marzenę Śledzińską-Wood, Katarzynę Szczucką-Wolczyk, Bożenę Trzecką oraz Marcina Zelechowskiego. Naukę religii podjęli w tym czasie proboszczowie ks. Andrzej Budzyński, ks. Ryszard Zalewski i ks. R Romuald Szczodrowski oraz katecheci Piotr Biegański, Anna Klich, Jacek Łuszcz i Daria Łysik.

 

Dwukrotnie jeszcze przyszło nagradzać zasłużonych pedagogów. Medale „Exsuli Bene de Ecclesia Merito” z rąk abpa Szczepana Wesołego otrzymali we wrześniu 2009 roku Henryk Cerowski, Stanisława Chustecka, Feliks Chustecki, Hanna Marzańska i Stefania Paszkowicz, a w czerwcu 2010 roku Anna Jelec, Teresa Rutkowska, Karolina Soborowska i Viola Paryło. Romuald Szczodrowski oraz katecheci Piotr Biegański, Anna Klich, Jacek Łuszcz i Daria Łysik.

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera